SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN ARACI: GENEL SAĞLIK SİGORTASI

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN ARACI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Yüksek Lisans Tezi

Ünal ER

Şubat – 2011

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK HAKKININ TANIMI ve KAPSAMI

İKİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK HAKKININ KAPSAMININ BELİRLENMESİ: SAĞLIK POLİTİKASI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM DÜŞÜNCESİNİN UYGULAMASI

Kitaba erişmek için tıklayınız.