SU VE YAŞAM: SUYUN TOPLUMSAL ÖNEMİ

SU VE YAŞAM:

SUYUN TOPLUMSAL ÖNEMİ

 

Yüksek Lisans Tezi

SEDA ÖZSOY

Ankara-2009

 

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM
KURAMSAL ÇERÇEVE İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR

İKİNCİ BÖLÜM
SU VE TOPLUMSAL YAŞAM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KÜRESELLEŞME VE SU

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE SU ( KAMUSALLIKTAN ÖZELLEŞTİRMEYE )

Kitaba erişmek için tıklayınız.