CİNSEL SUÇTAN HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARIN YAŞAM ÖYKÜSÜ ÇALIŞMASI VE GRUPLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

CİNSEL SUÇTAN HÜKÜMLÜ

ÇOCUKLARIN YAŞAM ÖYKÜSÜ

ÇALIŞMASI VE

GRUPLA SOSYAL HİZMET

UYGULAMASI

 

Doktora Tezi

Yüksel BAYKARA ACAR

Ankara – Haziran, 2004

 

İçindekiler

BÖLÜM I
1.1.ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ
1.2. KURAMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM II
YÖNTEM
2.1. ARAŞTIRMA MODELİ

BÖLÜM III
BULGULAR ve YORUM
3.1. YAŞAM ÖYKÜSÜ GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN BULGULAR
3.2. GRUPLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASINA İLİŞKİN BULGULAR

BÖLÜM IV
SONUÇ VE ÖNERİLER
4.1. SONUÇLAR
4.2. ÖNERİLER

Kitaba erişmek için tıklayınız.